طراحی و ساخت مخزن آب خودرو آتشنشانی

طراحی و ساخت مخزن آب خودرو آتشنشانی

نوع پروژه:

طراحی، مدل سازی، قالب سازی و تولید انبوه

 

فعالیت های صورت گرفته:

مشاوره، تحلیل داده های مهندسی، طراحی سازه، مدل سازی، قالب سازی و ساخت

طراحی و ساخت مخزن آب به حجم 1500 لیتر جهت نسب بر روی ماشین آتش نشانی که بر اساس استاندارد NFPA-1901  و با در نظر گرفتن الزامات ایمنی موجود در صنعت آتش نشانی  طراحی گردید. برای رسیدن به محصولی با بالاترین کیفیت انواع شبیه سازی های دینامیکی و استاتیکی و تست های جاده ای بر روی محصول انجام گرفت.