• طراحی و مهندسی

شرکت فرانگر زرفام با به‌کارگیری منابع نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در واحد طراحی و مهندسی، امکان انجام فعالیت های مشاوره مهندسی، طراحی در فازهای Concept ، Basic ، Detail ، انتخاب مواد و شناسایی روش های ساخت، تولید و اجرا را در پروژه های مرتبط با حوزه فعالیت خود دارا می‌باشد. انتقال دانش کسب‌شده توسط واحد تحقیق و توسعه شرکت فرانگر زرفام به واحد طراحی و مهندسی، امکان ارائه این خدمات به شکل نوآور و خلاق را مهیا نموده است.