طراحی و ساخت عدد مخزن فلز - GRP

طراحی و ساخت عدد مخزن فلز - GRP

نام پروژه: طراحی و ساخت عدد مخزن فلز - GRP


محل اجرا: پتروشیمی شهید تندگویان


فعالیت های صورت گرفته: مشاوره، تحلیل داده های مهندسی، طراحی ، ساخت و نصب


 
 
راهکار ارائه شده:
 
 طراحی، تأمین مواد ، ساخت و نصب مخزن فلز - GRP با حداقل استحکام برشی 8 مگا پاسکال در فصل مشترک فلز-کامپوزیت و مقاوم به خوردگی از PH   2 الی 13 .
فعالیت های فوق منجر به اختراع و ثبت Patent پرایمر عامل چسبندگی به منظور اتصال مناسب لایه کامپوزیت به فلز توسط شرکت فرانگر زرفام گردید.