صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
  • طراحی، ساخت و اجراي انواع مخازن کامپوزیتی و فلز/کامپوزیت مقاوم در برابر اسید و باز با PH متغیر (پتروشیمی شهید تندگویان و ...)
  • طراحی، ساخت و اجراي کانال هاي پیش ساخته(Ditch (کامپوزیتی (پتروشیمی شهید تندگویان و ...)
  • طراحی لوله و اتصالات GRP ،GRE وGRV بهصورت ساده یا با لاینر CPVC ،PVC و PP در سایزهاي مختلف (پتروشیمی اروند و ...)